SERVEIS I MANTENIMENTS

SERVEIS I MANTENIMENTS

Manteniment de sistemes

  • Manteniment de sistemes.
  • Central receptora d’alarmes 24 hores (CRA).
  • Adaptació i legalització de la LOPD.
  • Servei de lloguer d’equipaments tecnològics a mida.