INTEGRACIÓ DE SISTEMES

INTEGRACIÓ DE SISTEMES

Interfície d'usuari unificada

Es vinculen diferents sistemes de gestió de la seguretat, construcció i comunicació, de manera que, per exemple, els sistemes de detecció d'incendis / intrusions, de control d'accés, de videovigilància i d'intercomunicació es controlen a través d’una interfície d'usuari unificada.

En funció de la prioritat i la responsabilitat, tots els esdeveniments es poden mostrar a l'estació de treball determinada. A més, el control total dels sistemes connectats mitjançant usuaris autoritzats és possible en qualsevol moment.