CONTROL D'ACCÉS

CONTROL D'ACCÉS

Sistema automatitzat de control d'accés

Sistema automatitzat que permet o denega l'entrada de persones o vehicles en domicilis, empreses o institucions, en funció dels indicadors prèviament configurats. Pot implementar-se per al control d'accés dels treballadors a una empresa, el control d'accés a aparcaments privats o en un sistema domèstic, entre altres usos.